Shopping Cart (Login required)

Pressmeddelanden

Språk

År

Thu, 05 Nov 2020 07:00:00 +0100

Biotage AB (publ) Delårsrapport januari-september 2020

Wed, 04 Nov 2020 15:30:00 +0100

Biotage styrelse avser inte att lämna utdelningsförslag innevarande år

Thu, 24 Sep 2020 08:00:00 +0200

Biotage utser valberedning

Mon, 31 Aug 2020 15:00:00 +0200

Biotage – förändring i antal aktier och röster

Tue, 18 Aug 2020 15:00:00 +0200

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Fri, 17 Jul 2020 06:00:00 +0200

Biotage AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2020

Utmanande kvartal och förbättrat kassaflöde
Thu, 04 Jun 2020 15:00:00 +0200

Beslut vid årsstämma i Biotage AB den 4 juni 2020

Thu, 30 Apr 2020 10:30:00 +0200

Biotages styrelseordförande säljer del av sitt aktieinnehav – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare

Tue, 28 Apr 2020 13:00:00 +0200

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOTAGE AB (publ)

Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni 2020, kl. 16.00, på Biotage AB:s huvudkontor, Vimpelgatan 5 i Uppsala
Tue, 28 Apr 2020 13:00:00 +0200

Biotage AB (publ) Delårsrapport Januari–mars 2020

Tue, 28 Apr 2020 13:00:00 +0200

Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten för 2019

Fri, 17 Apr 2020 07:00:00 +0200

Biotage styrelse drar tillbaka förslag om utdelning

Efter ytterligare analyser och överväganden har styrelsen beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning om 1,60 kronor per aktie och istället föreslå att ingen utdelning utgår i samband med årsstämman.
Thu, 26 Mar 2020 16:00:00 +0100

Biotage skjuter upp årsstämman till 4 juni 2020

Tue, 17 Mar 2020 13:30:00 +0100

Biotage AB (publ) utser ny CFO

Annette Colin har utsetts till ny CFO och medlem av koncernledningen i Biotage AB (publ), med placering på företagets huvudkontor i Uppsala.
Mon, 02 Mar 2020 08:00:00 +0100

Biotage utser Lars Bäckman till tillförordnad finanschef (CFO)

Fri, 07 Feb 2020 07:30:00 +0100

Bokslutsrapport Januari–december 2019

Investeringar i tillväxt tar Biotages årsomsättning över miljardvallen
Thu, 07 Nov 2019 16:30:00 +0100

Beslut vid extra bolagsstämma i Biotage AB den 7 november 2019

Tue, 05 Nov 2019 07:30:00 +0100

Delårsrapport januari-september 2019

Rekordens kvartal
Mon, 14 Oct 2019 06:30:00 +0200

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOTAGE AB (PUBL)

Tue, 01 Oct 2019 05:30:00 +0200

Erika Söderberg Johnson lämnar Biotage

Tue, 16 Jul 2019 06:30:00 +0200

Delårsrapport januari-juni 2019

Fri, 24 May 2019 16:00:00 +0200

Tomas Blomquist blir ny VD och koncernchef för Biotage

Kontaktperson: Torben Jörgensen, VD och koncernchef Tel: 0707 49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com Thomas Eklund, styrelseordförande Tel: 0708 24 20 25, thomas.eklund@investorab.com
Wed, 24 Apr 2019 16:00:00 +0200

Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 24 april 2019

Wed, 24 Apr 2019 13:00:00 +0200

Delårsrapport  januari-mars 2019

Wed, 17 Apr 2019 08:00:00 +0200

Biotage AB – förändring i valberedningens förslag

Mon, 01 Apr 2019 08:00:00 +0200

Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten för 2018

Mon, 25 Mar 2019 07:30:00 +0100

Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande i Biotage AB

Mon, 25 Mar 2019 07:30:00 +0100

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOTAGE AB (publ)

Thu, 07 Feb 2019 07:30:00 +0100

Bokslutsrapport  januari-december 2018

Thu, 31 Jan 2019 07:30:00 +0100

Biotage AB – förändring i antal aktier och röster

Tue, 15 Jan 2019 17:15:00 +0100

Biotage genomför förvärv av PhyNexus, Inc. och beslutar om nyemission som en del av förvärvet

Wed, 02 Jan 2019 07:45:00 +0100

Valberedningens förslag till styrelseledamot i Biotage AB

Wed, 02 Jan 2019 07:45:00 +0100

Styrelsen inleder rekryteringsprocess av ny verkställande direktör för Biotage AB