Shopping Cart (Login required)

Finansiella rapporter

Språk

År

Thu, 27 Apr 2017 15:00:00 +0200

Delårsrapport  januari-mars 2017

God tillväxt och kraftigt förbättrat rörelseresultat
Thu, 06 Apr 2017 08:30:00 +0200

Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten för 2016 samt finansiella mål för perioden 2017 – 2019

Thu, 09 Feb 2017 08:30:00 +0100

Bokslutsrapport januari-december 2016

Thu, 10 Nov 2016 08:30:00 +0100

Delårsrapport  januari-september 2016

Thu, 11 Aug 2016 08:30:00 +0200

Delårsrapport januari-juni 2016

Thu, 28 Apr 2016 15:00:00 +0200

Delårsrapport  Januari - mars 2016

Första kvartalet januari – mars 2016
Thu, 11 Feb 2016 08:30:00 +0100

Bokslutskommuniké för 2015

Fri, 30 Oct 2015 08:30:00 +0100

Delårsrapport för perioden januari - september 2015

Thu, 13 Aug 2015 08:30:00 +0200

Delårsrapport Januari - juni 2015

Tue, 28 Apr 2015 13:00:00 +0200

Delårsrapport Januari - mars 2015

Thu, 12 Feb 2015 08:30:00 +0100

Bokslutskommuniké för 2014

Thu, 30 Oct 2014 08:30:00 +0100

Delårsrapport för perioden januari - september 2014

Thu, 14 Aug 2014 08:30:00 +0200

Delårsrapport för perioden januari - juni 2014

Mon, 28 Apr 2014 15:00:00 +0200

Delårsrapport  januari - mars 2014

Wed, 26 Mar 2014 09:00:00 +0100

Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten för 2013

Thu, 13 Feb 2014 08:30:00 +0100

Bokslutskommuniké för 2013

Fri, 25 Oct 2013 08:30:00 +0200

Delårsrapport för perioden januari - september 2013

Thu, 15 Aug 2013 08:30:00 +0200

Delårsrapport för perioden januari - juni 2013

Thu, 25 Apr 2013 15:00:00 +0200

Delårsrapport Januari - mars 2013

Thu, 04 Apr 2013 09:00:00 +0200

Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten för 2012 samt nya finansiella mål

Tue, 12 Feb 2013 08:00:00 +0100

Bokslutskommuniké för 2012

Fri, 26 Oct 2012 08:00:00 +0200

Delårsrapport för perioden januari - september 2012

Fri, 17 Aug 2012 08:00:00 +0200

Delårsrapport  januari-juni 2012

Thu, 26 Apr 2012 15:22:22 +0200

Första kvartalet 2012

Thu, 09 Feb 2012 08:00:00 +0100

Bokslutskommuniké  januari-december 2011

Wed, 26 Oct 2011 08:00:00 +0200

Delårsrapport januari-september 2011

Wed, 17 Aug 2011 08:00:00 +0200

Delårsrapport januari-juni 2011

Wed, 27 Apr 2011 14:21:51 +0200

Delårsrapport januari-mars 2011

Thu, 10 Feb 2011 08:30:00 +0100

Bokslutskommuniké januari-december 2010

Tue, 26 Oct 2010 12:22:16 +0200

Delårsrapport januari-september 2010

Fri, 13 Aug 2010 08:30:00 +0200

Delårsrapport för januari - juni 2010

Thu, 29 Apr 2010 14:02:00 +0200

Delårsrapport januari-mars 2010

Thu, 11 Feb 2010 08:15:00 +0100

Bokslutskommuniké januari-december 2009

Tue, 27 Oct 2009 08:30:00 +0100

Delårsrapport januari-september 2009

Fri, 14 Aug 2009 08:05:00 +0200

Delårsrapport för Biotage januari – juni 2009

Mon, 27 Apr 2009 15:14:00 +0200

Delårsrapport för Biotage januari – mars 2009

Tue, 10 Feb 2009 08:58:14 +0100

Bokslutskommuniké för 2008

Fri, 31 Oct 2008 08:20:00 +0100

Delårsrapport januari - september 2008

Fri, 15 Aug 2008 08:16:18 +0200

Delårsrapport januari - juni 2008

Tue, 29 Apr 2008 07:52:08 +0200

Delårsrapport januari - mars 2008

Thu, 07 Feb 2008 08:15:00 +0100

Bokslutskommuniké för 2007

Thu, 25 Oct 2007 08:53:37 +0200

Delårsrapport januari – september 2007

Tue, 14 Aug 2007 08:56:34 +0200

Delårsrapport januari – juni 2007

Thu, 26 Apr 2007 14:06:32 +0200

Delårsrapport januari – mars 2007

Fri, 09 Feb 2007 12:21:41 +0100

Bokslutskommuniké för 2006

Biotage uppnår vinst för helåret och fortsätter den goda vinstutvecklingen i fjärde kvartalet
Mon, 23 Oct 2006 11:19:09 +0200

Delårsrapport januari - september 2006

Biotage redovisar sitt bästa resultat någonsin
Tue, 08 Aug 2006 11:02:32 +0200

Delårsrapport januari - juni 2006

Thu, 27 Apr 2006 15:25:41 +0200

Delårsrapport januari-mars 2006

Thu, 09 Feb 2006 14:24:10 +0100

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké för 2005
Wed, 19 Oct 2005 08:30:00 +0200

Delårsrapport januari-september 2005

Thu, 28 Jul 2005 13:19:01 +0200

Delårsrapport januari-juni 2005

Wed, 27 Apr 2005 15:40:46 +0200

Delårsrapport januari-mars 2005

· Omsättningen för första kvartalet 2005 uppgick till 72,0 MSEK (87,0) · Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till –22,2 MSEK (-22,7) · Resultat efter skatt för det första kvartalet uppgick till -13,5 MSEK (-21,2) · Resultat per aktie för det första kvartalet uppgick till –0,21 SEK (-0,37) · Biotage offentliggjorde under kvartalet avsikten att förvärva verksamheten för reagens och processinstrument från amerikanska Argonaut Technologies Inc. Köpeskillingen uppgår till 145 MSEK (21,2 MUSD). Biotage får därmed ett tillskott i omsättningen på ca 125 MSEK. Förvärvet skall slutgiltigt godkännas genom en bolagsstämma i Argonaut Technologies Inc. Genom förvärvet får Biotage ett komplett produktsortiment inom mikrovågssyntes, reningssystem och reagens. · Denna delårsrapport är upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) och är den första finansiella rapport som Biotage upprättat enligt IFRS. En översiktlig beskrivníng av övergången till IFRS och dess effekter presenteras separat
Wed, 09 Feb 2005 14:46:02 +0100

Bokslutskommuniké 2004, Biotage AB

Bokslutskommuniké för januari-december 2004 (Jämförelsesiffror inom parentes avser utfall 2003 respektive proforma 2003) • De finansiella målen nåddes: - Rörelsens kostnader mer än halverades under 2004 och uppgick till 278,9 MSEK jämfört med 607,8 MSEK proforma för 2003. - Kassaflödet efter investeringar blev positivt under fjärde kvartalet och uppgick till 1,0 MSEK. - Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar blev positivt under fjärde kvartalet och uppgick till 0,9 MSEK. • Omsättningen för 2004 uppgick till 366,6 MSEK (173,7 MSEK och 362,0 MSEK). Vid oförändrade valutakurser hade omsättningen uppgått till 392,9 MSEK vilket inneburit en ökning på 8 procent jämfört med proforma föregående år. • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 106,2 MSEK (105,1 MSEK och 112,1 MSEK). Vid oförändrade valutakurser hade omsättningen varit 114,1 MSEK, en ökning på 2 procent jämfört med proforma förra året. • Rörelseresultatet för 2004 förbättrades till –102,1 MSEK (-261,2 MSEK och –442,4 MSEK) • Resultat efter skatt för 2004 uppgick till –115,0 MSEK (-244,4 MSEK och –425,8 MSEK) • Resultat per aktie för året uppgick till –1,99 SEK (-6,02 SEK och –7,37 SEK) • Nyemission i december som tecknades av Catella Healthcare tillförde Biotage 45 MSEK
Thu, 21 Oct 2004 13:26:41 +0200

Biotage Delårsrapport januari-september 2004

Thu, 12 Aug 2004 15:49:29 +0200

Delårsrapport januari-juni 2004

Wed, 28 Apr 2004 15:20:57 +0200

Biotage utvecklas enligt plan

Thu, 19 Feb 2004 14:54:02 +0100

Biotage delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003

Thu, 23 Oct 2003 13:30:00 +0200

Delårsrapport januari - september 2003